Vanessa Pey

www.vanessapey.com

Vanessa Pey (Tarragona, 1973).
Artista visual. La seva obra explora una visió interior subjectiva i simbòlica de l’interior de l’ésser humà a través d’imatges fotogràfiques de gran format: les representacions de poder, de seducció, de desig, les dualitats i les contradiccions en són alguns dels elements vertebradors. Són imatges amb gran càrrega emocional que busquen mostrar simbòlicament allò que configura l’ànima humana. Així, esdevenen visions descarnades alhora que poètiques sobre sentiments en estat pur.L’ull, la mirada i el gest són com una porta d’accés a l’interior, al descobriment de l’home, a les parts més obscures i més íntimes que ocultem. Representacions subjectives amb grans dosis de sensualitat que recreen una realitat existent amb referències al llenguatge cinematogràfic i oníric.
Visual artist. Vanessa Pey’s work explores a subjective and symbolic inner vision of the human being through photographic and large format images: representations of seduction, power, passions, desires, dualities and contradictions form the backbone of her emotionally charged works that seek to symbolize the very essence of the human soul, unconcealed yet poetic representations of raw feelings and emotions.The eye, the gaze and gestures act as portals allowing for an exploration of man’s interior, giving access to the darkest and most intimate recesses we hide within us. Subjective representations combined with a sensuality that recreates the existing reality couched in the language of dreams and cinematography.